Otros...  46 piezas encontradas

por página
Mostrando1 - 30 46 los elementos

d.art

· ''SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES ET FABRIQUES DE BRIQUETTES DE TKWIBOULY''. - Acció russa escrita en en bilingüe: rus i francès. Emissió: Sant Petersburg, 1896. · ''SOCIETE ANONYME DES...

30,00 €

d.art

 · ''COMPAÑIA GENERAL DEL CORCHO, S.A.E.'' -  Acció preferent, completa amb 18 cupons.  Signada pel polític català de la Lliga Regionalista Francesc Cambó, que era president del Consell...

15,00 €

LÓVAL ANTIGÜEDADES

Máscara de representación teatral Noh, HANNYA, realizada en madera. Periodo Meiji. S.XIX

1.500,00 €

ANTIC ABELLÁN

Conjunto de reloj en bronce y dorados con porcelana de Sévres y dos condelabros a juego.

2.100,00 €

d.art

· Antic gravat de l'escultura ''Aurora'' de Hieronymus Frezza al costat del fresc de Francesco Albani al Palazzo Verospi. Mesures gravat: 32.5 x 45.5 cms. Roma 1704. · Antiguo grabado de la...

300,00 €

d.art

· ''Gaceta Médica Catalana'', Butlletí de Clínica i terapèutica dels anys 1885 a 1894, 10 toms en 5 volums. Mides: 4 x 17 x 25,5 cms. Barcelona, Segle XIX. · ''Gaceta Médica Catalana'', Boletín de...

90,00 €

d.art

 · ''Au pays de la prière'' per Henri Guerlin i ''Rome et ses pontifes'' per Mgr C. Chevalier.  Mides: 3.5 x 20.5 x 29.5 cms. Va imprimir A. Mame & fils. Tours (França), 1896. · ''Au pays de la...

60,00 €

d.art

· ''BARCELONA DIVULGACIÓN HISTÓRICA'' Textos radiats des de l'emissora de Ràdio Barcelona. 8 toms, col·lecció completa. Aymá Editor. Barcelona, 1945/1951.  · ''BARCELONA DIVULGACIÓN HISTÓRICA''...

70,00 €

d.art

· Pal de golf (putter) Forgan & Sons of St Andrews amb eix d'estampat. Alçada: 90 cms. Escòcia, cap a 1905. · Palo de golf (putter) Forgan & Sons of St Andrews con eje estampado. Altura: 90...

70,00 €

d.art

 · Estic de hoquei sobre patins en fusta. Marcas en relleu  de fabricant (veure foto). Mides: 89 x 20 x 5.5 cms. Cap a 1940.  · Stick de hockey sobre patines en madera. Marcas en relieve de...

50,00 €

d.art

· Conjunt de 6 tacs de pol antics amb mànec de pell, pal de canya massissa de la selva i cap o cigar de fusta de tipa. Longitud: 125 cm. Buenos Aires. Cap a 1930.  · Conjunto de 6 tacos de polo...

300,00 €

d.art

· Aparell d'ús medicinal cilíndric en estany daurat, '' veritable irrigateur du docteur Eguisier Nº 2 ''. Alçada: 22 cms. França, segle XIX.  · Aparato de uso medicinal cilíndrico en estaño dorado,...

40,00 €

ARQUEOLOGIA CLÁSICA S.L.

Busto en mármol representando un joven. Arte griego, Alejandria Siglo III - II a.C.

8.800,00 €

d.art

· Antic joc de taula ''LOTERIA'' en caixa de fusta fabricat per Hijos de Isidro Baqué amb joc de fines fitxes en fusta acolorides, 12 cartrons i tauler plegable i joc complet de les 90 fitxes...

50,00 €

d.art

· Conjunt de tres gravats italians sobre paper emmarcats d'escultures clàssiques romanes. Mides: 27.5 x 43.5 cms. Roma, segle XIX. · Conjunto de tres grabados italianos sobre papel enmarcados de...

150,00 €

d.art

· Lot de 12 antics xecs expedits pels banquers cubans Gelats i Cia. L'Havana, any 1923.  · Lote de 12 antiguos cheques expedidos por los banqueros cubanos Gelats y Cia. La Habana, año 1923.  · Lot...

50,00 €

d.art

· Antiga caixa cigarrera musical francesa en fusta i metall. Mides: 11 x 10.5 x 14 cms. París, segle XIX.   · Antigua caja cigarrera musical francesa en madera y metal. Medidas: 11 x 10.5 x 14 cms....

300,00 €

d.art

· Acció emmarcada de la sèrie A de la ''Compañía General de Coches y Automóviles''. Mides: 50 x 44 cms. Barcelona, 31 de maig de 1910. · Acción enmarcada de la serie A de la ''Compañía General de...

50,00 €

d.art

· Acció de la ''Compañia del Ferro-Carril á Ulia''. Mides: 27.5 x 26.5 cms. Sant Sebastià, 1 d'agost de 1901. El ferrocarril de Ulia Mendi va ser la primera concessió ferroviària electrificada de...

50,00 €

d.art

 · Dos publicacions del setmanari ''La Esquella de la Torratxa''. Núm. 718 (14 d'octubre de 1892 i núm. 1147  (4 de gener de 1901). Desgastos normals ocasionats pel temps i ús. · Dos publicaciones...

20,00 €

d.art

· ''CITARINA ITRAM'' - Cítara de 15 cordes amb caixa i fullets explicatius originals. Mesures: 22 x 5 x 44 cms. Cap a 1900.  · ''CITARINA ITRAM'' - Cítara de 15 cuerdas con caja y folletos...

60,00 €

d.art

· Antic dibuix heràldic en tinta xinesa sobre paper amb desgastos ocasionats pel temps i ús. Mides: 15 x 20 cms. Marc de l'època. Segle XIX.  · Antiguo dibujo heráldico en tinta china sobre papel...

90,00 €

d.art

 · Diafragma de gramòfon marca Odeon en el seu estoig original. Berlín, Alemanya. Cap a 1920.  · Diafragma de gramófono marca Odeon en su estuche original. Berlín, Alemania. Hacia 1920.  · Odeon...

60,00 €

d.art

 · Títol ''EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE VICH'' de valor 500 pessetes. Mides: 22.5 x 32.5 cms. Vic (Barcelona) 1 gener 1904.  · Título ''EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE VICH'' de valor 500 Ptas. Medidas: 22.5 x...

50,00 €

d.art

· Salconduit antic emmarcat ''Pase para viajar....''. Mides del document: 14,5 x 20cms. Moià (Barcelona) 04/ 05 /1845.  · Salvoconducto antiguo enmarcado ''Pase para viajar....''. Medidas del...

50,00 €

d.art

 · ''El manuscrito de una madre'' per Enrique Pérez Escrich, il·lustrada per Eusebio Planas (22 làmines en color). 4 tomos, colecció completa. Mides: 15 x 22 cms. Editors:  Montaner y Simón,...

70,00 €

d.art

 · Llibre ''OBRAS DRAMÁTICAS'' (DEUDAS DE LA HONRA) per Gaspar Nuñez de Arce. Edita Biblioteca Perojo. Mesures: 3.5 x 13.5 x 21.5 cm. Madrid 1879. · Libro ''OBRAS DRAMÁTICAS'' (DEUDAS DE LA HONRA)...

30,00 €

d.art

 · Llibre ''SANTA TERESA'' per Gabriela Cunninghame Graham. Edita Revista de Occidente. Mesures: 5.5 x 17.5 x 24.5 cm. Madrid 1927  · Libro ''SANTA TERESA'' por Gabriela Cunninghame Graham. Edita...

30,00 €

d.art

· Conjunt de 4 jocs d'enginy antics en filferro, cordó i fusta. Barcelona, cap a 1920. · Conjunto de 4 juegos de ingenio antiguos en alambre, cordón y madera. Barcelona, hacia 1920. · Set of 4...

50,00 €

d.art

· Antic joc de dòmino d'os i fusta. Complet, 28 fitxes amb la seva caixa de fusta original. Cap a 1900.  · Antiguo juego de dominó de hueso y madera. Completo, 28 fichas con su caja de madera...

90,00 €
Mostrando1 - 30 46 los elementos