Documentos  12 piezas encontradas

Mostrando1 - 12 12 los elementos

d'art

· Bo del Ferrocarril "Lung Tsing U-Hai" emès per la Tresoreria del Govern de la República Xina . Valor nominal de 500 Francs belgues. Brussel·les a 10 de juny de a 1923. Dimensions: 27 x 27 cms. ·...

50,00 €

d'art

· ''ENERGIA ELÉCTRICA DE CATALUÑA''. - Títol de 10 obligacions. Emissió: Barcelona, 1941. · ''ENERGIA ELÉCTRICA DE CATALUÑA''. - Título de 10 obligaciones. Emisión: Barcelona, 1941. · ''ENERGIA...

15,00 €

d'art

· ''SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES ET FABRIQUES DE BRIQUETTES DE TKWIBOULY''. - Acció russa escrita en en bilingüe: rus i francès. Emissió: Sant Petersburg, 1896. · ''SOCIETE ANONYME DES...

30,00 €

d'art

 · ''COMPAÑIA GENERAL DEL CORCHO, S.A.E.'' -  Acció preferent, completa amb 18 cupons.  Signada pel polític català de la Lliga Regionalista Francesc Cambó, que era president del Consell...

15,00 €

d'art

· Lot de 12 antics xecs expedits pels banquers cubans Gelats i Cia. L'Havana, any 1923.  · Lote de 12 antiguos cheques expedidos por los banqueros cubanos Gelats y Cia. La Habana, año 1923.  · Lot...

50,00 €

d'art

· Acció emmarcada de la sèrie A de la ''Compañía General de Coches y Automóviles''. Mides: 50 x 44 cms. Barcelona, 31 de maig de 1910. · Acción enmarcada de la serie A de la ''Compañía General de...

50,00 €

d'art

· Acció de la ''Compañia del Ferro-Carril á Ulia''. Mides: 27.5 x 26.5 cms. Sant Sebastià, 1 d'agost de 1901. El ferrocarril de Ulia Mendi va ser la primera concessió ferroviària electrificada de...

50,00 €

d'art

 · Títol ''EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE VICH'' de valor 500 pessetes. Mides: 22.5 x 32.5 cms. Vic (Barcelona) 1 gener 1904.  · Título ''EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE VICH'' de valor 500 Ptas. Medidas: 22.5 x...

50,00 €

d'art

· Salconduit antic emmarcat ''Pase para viajar....''. Mides del document: 14,5 x 20cms. Moià (Barcelona) 04/ 05 /1845.  · Salvoconducto antiguo enmarcado ''Pase para viajar....''. Medidas del...

50,00 €

d'art

· ''GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS SANT ABDON, Y SANT SENEN''. Imprès per la Imprenta de la Viuda e hijos de Garriga y Aguasvivas. Mides: 21.5 x 31.5 cms. Barcelona principis del segle XIX. · ''GOIGS...

40,00 €

d'art

· ''GOZOS A LA VIRGEN DE LA FUEN-SANTA DE CORDOVA''. Escrits a mà sobre gravat imprès per la Impremta de la V. i H. de J. A. Ferreres. Mides: 21.5 x 31.5 cms. Tortosa 1858. · ''GOZOS A LA VIRGEN DE...

50,00 €

d'art

· ''Diario de Barcelona''. Núm. 151. Document complet de 8 pàgines. Mides document obert: 31.5 x 22 cms. Barcelona, 31 maig 1818. · ''Diario de Barcelona''. Núm. 151. Documento completo de 8...

50,00 €
Mostrando1 - 12 12 los elementos